หน้าแรกหน้าแรก
เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา
บริการของเราบริการของเรา
ทรัพย์เด่นทรัพย์เด่น
ติดต่อเราติดต่อเรา
สมัครงานสมัครงาน
บริการของเรา
ขอบเขตการให้บริการ/ SCOPE OF SERVICE
 
รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Project Consultant Service)
     • บริการให้คำปรึกษา(Consultant Service)

      • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน, อพาร์ทเม้นต์ เซอร์วิส, รีสอร์ท

       • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร สวนเกษตร และสนามกอล์ฟ
       • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
       • การจดทะเบียน(Register) 

      • บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

       • จัดทำเอกสารการขอจดทะเบียน
       • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
       • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
       • ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
       • กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
       • ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
       • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
 

 
• การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์(Property Management Service)
       • การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า พลาซ่า
       • การบริหารการจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ รีสอร์ท
       • การบริหารการจัดการ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นต์ อาคารสโมสรสปอร์ตคลับ (CLUB HOUSE)
       • การบริหารนิคมอุตสาหกรรม, สนามกอล์ฟ, โครงการหมู่บ้านจัดสรร
 

 
• การให้บริการจัดการอาคารภาพรวม (Totally Building Management Service)
       • การตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเอกสารก่อนรับมอบงาน
       • การรับมอบงานจากเจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง
       • การจัดทำแผนงานบริหารจัดการอาคารทุกแผนก
       • การบริหารจัดการบุคลากร
       • การจัดทำหน้าที่การทำงานของพนักงานทุกแผนกในอาคาร
       • การจัดการระบบบัญชีการเงินและวางแผนการบริหารการเงินให้สอดรับกับงบประมาณ
       • การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE)
       • การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมของอาคาร
       • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
       • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
       • การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
       • การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
       • การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปา
       • การตรวจสอบและบำรุงระบบป้องกันอัคคีภัย
       • การตรวจสอบระบบความปลอดภัย/โทรทัศน์วงจรปิด
       • การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการสื่อสาร
       • การตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย
       • การตรวจสอบอาคารประจำปี
       • การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 

 
• การบริการงานสวนและภูมิทัศน์(Garden & Landscape Service)
       • การบริการดูแลสวน และภูมิทัศน์ในโครงการ 
       • การบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่อาคารและหมู่บ้าน
       • การบริการดูแลสนามหญ้าสนามเด็กเล่น
       • การปรับปรุงพัฒนาสวน/การพ่นยากำจัดแมลง/ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน
       • การบริการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในอาคารและหมู่บ้านรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 
 
 
• งานบริการกฎหมายและนิติกรรม (Law & Acts)
         มีบริษัท สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ ทนายความ เป็นบริษัทในเครือให้บริการงานฝ่ายกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ ที่มี่ความเชี่ยวชาญ และชำนาญเป็นพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายนิติกรรม สัญญา และกฎหมายอื่นๆ โดยให้บริการดังนี้


       • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
       • ให้คำปรึกษาแนะนำนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อและสัญญาอื่นๆ
       • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
       • การตั้งเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและต่อสู้คดี
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรถูกฟ้อง โดยสำนักงานกฎหมายฯ คิดค่าใช้จ่ายสำหรับ
นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรที่ บริษัทฯรับบริหารการจัดการเป็นกรณีพิเศษ

 

 
• การฝึกอบรม (Training Course & Conference)
         เพื่อเป็นการให้ความรู้อย่างครบวงจรเกี่ยวกับ งานบริการ การบริหารการจัดการ และกฎหมาย บริษัทฯได้จัด
หลักสูตรอบรม/สัมมนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ด้วยหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น


       • การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
       • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
       • เทคนิคการบริหารหารจัดการอาคารชุด
       • การบริหารการจัดการหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน
       • การบริหารการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
       • การบริหารงานบัญชีและการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด
       • การบัญชีและภาษีอากรของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
       • หลักและวิธีปฏิบัติ ว่าด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของคนต่างด้าว
       • การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม (AIC)
       • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
       • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
       • จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
       • จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข 
       ฯลฯ
 
Office tel : Call (02)758-2250 / FAX : 02-7582250
Tel : Call (086)980-9649 , Call (062)452-9292
ID Line : 0869809649pu
Email : DPMDIAMOND@Gmail.com
 

ค้นหา
ประเภท :
คำค้น :

สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 25/12/2014
อัพเดทล่าสุด 12/01/2015
ผู้ชมทั้งหมด 21,307
Pageview 1
 
     Office tel : 02-7582250  FAX : 02-7582250   
Tel : 086-9809649, 0624529292   

Email : DPMDIAMOND@Gmail.com   
  บริษัท ไดมอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.